Biskupství brněnské

Tříkrálová sbírka 2004

Ilustrace
2.1.2004 - 11.1.2004
Již počtvrté bude počátkem roku 2004, v období od 2. do 11. ledna, probíhat u příležitosti svátku Tří králů celostátní Tříkrálová sbírka. Tuto veřejnou sbírku pořádá Sdružení Česká katolická charita, kterou tímto úkolem pověřila ČBK. Kromě skupinek koledníků, kteří budou obcházet města a obce a vyprošovat do pokladniček příspěvek, je možné přispět složenkou nebo převodem na účet: 369-369369369/0800, variabilní symbol 777.V roce 2003 dosáhla sbírka celostátní hodnoty přes 42 milionu korun. Diecézní charita Brno se na této sumě podílela částkou 9 527 967,- Kč, což je druhý největší obnos za diecézi.

Motto Tříkrálové sbírky 2004 zní: Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. 80 % získaných prostředků poputuje prostřednictvím oblastních či farních charit na podporu středisek pomoci a aktivit diecézních charit. Zbylá část bude rozdělena pro humanitární pomoc do zahraničí a v souladu se zákonem na pokrytí nákladů spojených s přípravou a realizací sbírky.

Sbírka je osvědčena Magistrátem hl. m. Prahy pro území celé České republiky dle zákona 117/2001 Sb.

V neděli 4. ledna 2004 se při mši sv. v 10.30 hod. v katedrále setká otec biskup s koledníky z celé diecéze a požehná jim.

Více informací na stránkách Diecézní charity Brno (http://www.dchbrno.caritas.cz)