Biskupství brněnské

Adventní koncert duchovní hudby na podporu lidí bez domova

Ilustrace
30.12.2003
Dne 30. listopadu 2003 v 19 hod. pořádá Diecézní charita Brno - Oblastní charita Brno Adventní koncert barokní hudby v Ernově sále na Radniční 10 v Brně.Koncert se pořádá k 10. výročí vzniku charitního zařízení Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni a na podporu lidí bez domova. Záštitu nad koncertem převzala Mgr.Anna Šabatová, zástupkyně veřejného ochránce práv. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován na podporu lidí bez domova.

Na koncertu vystoupí renomovaní čeští komorní umělci, členové souboru Capella Moravica ve složení: Vladimír Richter – zpěv, Petr Pomkla – flétna, Kateřina Schwarzová – viola da gamba, Zdeněk Brož – cembalo.V prosinci 2003 uskuteční Capella Moravica zájezd do Španělska a Francie. Na vánočních koncertech ve španělských městech Vitoria, Córdoba, Zafra, Ávila, Badajos, Málaga, Zámora, Plasencia a jiné, přednese skladby českých i evropských mistrů raného a vrcholného baroka. Posluchači uslyší díla J. S. Bacha a G. F. Händela. Obsazení souboru Capella Moravica – partnerství pěveckého nástrojového hlasu, které společně doprovází cembalo s violou da gamba - je typické pro kantáty německého flétnisty G. P. Telemanna a také J. A. Plánického, rodáka ze západočeského Manětína.Árie Qualtera je málokdy slýchanou ukázkou z prvé české opery, kterou pod názvem ,,O původu Jaroměřic“ uvedl právě zde r. 1730 F.V. Míča.Významné místo v koncertních programech zaujímá flétnová sonáta francouzského skladatele J. B. Boismortiera, představitele virtuozní nástrojové kompozice, a samozřejmě také Bachovy či Couperinovy suity, ve kterých se představí jako sólový nástroj cembalo. Důkazem nápaditosti skladatelské invence jsou dueta, ve kterých se jako rovnocenný partner zpěvu nebo flétny uplatňuje viola da gamba. Programy španělských koncertů souboru Capella Moravica přinášejí pestrý obraz hudební tvorby 17. a 18. století a snaží se ukázat, že čeští a moravští skladatelé baroka vytvořili řadu pozoruhodných děl, která mohou společně s hudbou největších mistrů vytvořit slavnostní předvánoční atmosféru. Ze strany umělců je zájezd do Španělska a Francie propagací Moravy v zahraničí.

Členové souboru Capella Moravica vystoupí na Adventním koncertu bez nároku na honorář. Sponzorem koncertu je Kulturní a informační centrum v Brně.

Michaela Cyprová
Oblastní charita Brno, Tel.: 545 210 672, E-mail: charita@charitabrno.cz