Biskupství brněnské

Slavnostní otevření kostela v Křižanovicích

Ilustrace
21.12.2003
Po několika měsících oprav a modernizací interiéru farního kostela se vneděli 21. prosince konalo slavnostní otevření farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Křižanovicích u Bučovic. Mši svatou na poděkování Pánu Bohu obětovanou za pracovníky, pomocníky a dobrodince slavil duchovní správce farnosti -ICLic. Mgr. Martin Bejček.Neděle 21. 12.:

  • 11.00 Te Deum, roráty, mše sv. za všechny pracovníky, pomocníky a brigádníky a dobrodince,
  • 15. 00 křtiny,
  • 15. 30 předvánoční sv. zpověď.

Další bohoslužby v době vánoční:

  • Boží hod, 25. 12. - 11.00 hod.
  • Sv. Štěpán, 26. 12. - 11.00 hod.
  • Neděle 28. 12. - 11.00 mše sv., obnova manželských slibů
  • Nový rok, 1. 1. 2004, 11.00 mše sv. ke cti Panny Marie.

Podrobnosti si můžete přečíst na plakátku (formát DOC).