Biskupství brněnské

Betlémské světlo v Brně

Ilustrace
21.12.2003
Již několik let šíří před Vánocemi skauti po mnoha zemích symbol pokoje, světlo slavnostně zažehnuté v Betlémě. Betlémské světlo přebírají naši skauti od rakouských, kteří zabezpečují jeho převezení letecky přímo z Betléma. Při ekumenické bohoslužbě ve Vídni je pak předáváno skautským delegacím ze zahraničí.Betlémské světlo bylo předáno brněnskému biskupovi Vojtěchu Cikrlemu v obětním průvodu při slavnostní mši v 9 hodin v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla čtvrtou neděli adventní 21. prosince 2003. Zájemci z Brna a okolí si je mohli převzít před katedrálou po skončení mše svaté.

Další organizace šíření Betlémského světla ve farnostech a obcích již záleží na místních podmínkách. Je možno ho uchovávat na farách, obecních úřadech, ve skautských klubovnách i u dobrovolníků. Zájemci si pro ně mohou sami dojít nebo, zejména starší, mohou požádat o jeho přinesení domů. Kde nepůsobí skauti, může se této služby ujmout farní mládež nebo jiní dobrovolníci.

Bože, ty jsi Světlo a nejsou v tobě žádné temnoty.
Ty jsi poslal svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
jako světlo na tento svět.
Ať nám to připomíná toto světlo zažehnuté v Betlémě,
kde zazářilo pastýřům při Ježíšově narození.
Ať toto laskavé světlo otevírá lidská srdce
přicházejícímu Spasiteli.
Žehnej těm, kteří je budou roznášet do našich domovů
jako poselství lásky, radosti a nebeského míru.
Ať tyto vzácné dary vstoupí s tímto světlem
do lidských příbytků
i do srdcí všech lidí dobré vůle.
Amen.

Další informace o Betlémské světle lze získat na internetové stránce http://www.betlemske-svetlo.sky.cz.