Biskupství brněnské

Adventní koncert pro Dům na půli cesty

Ilustrace
21.12.2003
Přímý přenos Adventního koncertu na podporu Domu na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic vysílala Česká televize z kostela sv. Mikuláše v Praze v neděli 21. prosince od 18.00 hodin.Pohořelice: Adventní koncert na čtvrtou neděli adventní podpořil projekt Sdružení pěstounských rodin – Dům na půli cesty, který se buduje ve Velkém Dvoře u Pohořelic. Záměrem koncertu bylo upozornit veřejnost na životní situaci mladých lidí odcházejících z ústavních zařízení. V 18 letech odcházejí z dětských domovů bez prostředků, bez rodinného zázemí a s omezenou schopností praktických dovedností. To je cesta, na které jim dříve či později hrozí nebezpečí ocitnout se na dně. Projekt Dům na půli cesty, který v loňském roce zahájilo Sdružení pěstounských rodin se sídlem v Brně jim nabízí přípravu pro reálný život. Platí si zde samostatné bydlení, musí za mzdu pracovat, učí se samostatně hospodařit.

Pobyt v Domě na půli cesty využilo od otevření v květnu loňského roku prvních 12 klientů. Zájemců je však mnohonásobně víc, proto se Sdružení pěstounských rodin snaží dokončit zázemí pro dalších 11 lůžek. Rekonstrukce objektu je však velmi nákladná i náročná. Proto sdružení vítá nejen finanční podporu, ale také dobrovolnickou výpomoc či materiální dary.