Biskupství brněnské

130. výročí posvěcení kostela ve Vysočanech

Ilustrace
23.11.2003
Ve Vysočanech u Sloupu v Moravském krasu oslavili 130. výročí posvěcení zdejšího kostela. Svoji vděčnost Bohu za dar jeho svátostné přítomnosti v našem středu, a také našim předkům, kteří vysočanský kostel zbudovali, projevili slavením Nejsvětější oběti mše svaté 23. listopadu v 9 hodin ve zdejším chrámě. Odpoledne následovalo Te Deum a svátostné požehnání.