Biskupství brněnské

Svatocecilské setkání v Brně

Ilustrace
22.11.2003
Svatocecilské setkání chrámových zpěváků a hudebníků se konalo vsobotu 22. listopadu od 9.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.Brno: Biskupství brněnské a Musica sacra - Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě, pořádaly již po osmé Svatocecilské setkání pro chrámové hudebníky a zpěváky.

Setkání bylo zahájeno v sobotu 22.11. v 9.00 hodin v katedrále bohoslužbou, kterou celebroval Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze. Při ní byla uvedena Dvořákova mše D dur a další autorovy skladby jako příprava na blížící se 100. výročí úmrtí tohoto velkého hudebního skladatele. Účinkoval Dómský smíšený sbor pod vedením Petra Kolaře. Při této příležitosti dostali osvědčení ti, kteří během letošního roku složili kvalifikační zkoušky kantorů.

Po mši měli všichni účastníci příležitost k přátelskému setkání v prostorách Biskupství brněnského, Petrov 2.

Musica sacra, která loni oslavila 10. výročí činnosti, vědomě navázala na činnost Jednoty na zvelebení církevní hudby na Moravě, u jejíž kolébky stál v roce 1882 Leoš Janáček. Pořádá víceleté kurzy i jednorázové semináře pro varhaníky, pravidelná Svatocecilské setkání, setkání dětských, mládežnických i dospělých chrámových sborů či odborné zájezdy s prohlídkami varhan. Podílí se také na vydávání liturgických hudebnin, pro který zřídila hudební archiv, a vydává vlastní Zpravodaj pro několik set svých členů.