Biskupství brněnské

Předklášteří u Tišnova slavilo 770. výročí založení

Ilustrace
16.11.2003
V klášteře Porta coeli v Předklášteří u Tišnova každoročně slaví děkovnou bohoslužbu u příležitosti výročí kanonizace sv. Anežky České.Porta coeli: 14. výročí kanonizace sv. Anežky České (12.11.1989) vzpomenuli letos v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve starobylém klášteře Porta coeli v Předklášteří u Tišnova, který vybudovala královna Konstancie, matka světice.

Mši v neděli 16. listopadu v 9.30 hodin celebroval Jiří Kopejsko, generál a velmistr Rytířského řádu s červenou hvězdou, který založila svatá Anežka. Bohoslužbu doprovodil zpěvem akademický pěvecký sbor Moravan z Brna.

Za zmínku stojí, že cisterciácké opatství v Předklášteří u Tišnova, založené před 770 lety, v roce 1233, královnou Konstancií, která ve zdější bazilice Nanebevzetí Panny Marie nalezla i místo svého odpočinutí, získalo poštovní známku. Portál chlavního chrámu kláštera je považovaný za nejnáročnější architekturu střední Evropy 13. Století a jeho součástí je tympanon, který zobrazuje právě nová známka v hodnotě 6,50 kč. Jejím tvůrcem je grafik Karel Zeman, na realizaci se podílel rytec Jaroslav Tvrdoň.