Biskupství brněnské

Stacionář Effeta vystavuje

Ilustrace
13.11.2003
Ve čtvrtek 13. listopadu v 17.00 hod. pořádal brněnský denní stacionář pro osoby s mentálním postižením – Effeta - vernisáž výstavy výtvarných děl a výrobků svých klientů. Brno: Vernisáž, doplněná módní přehlídkou a vystoupením hudební skupiny Křídla, proběhla na ulici Valtická č. 23 v Brně - Vinohradech ve čtvrtek 13. listopadu od 17.00 hodin a zahájila výstavu výtvarných děl a výrobků klientů Effety, která potrvá do 5. prosince.Effeta vznikla v roce 1991 z iniciativy Biskupství brněnského a Centra pro rodinu a sociální péči. Od roku 1996 je organizačně začleněna do struktury Diecézní charity Brno.

Effeta je denní stacionář pro děti a mladé lidi s mentálním postižením a s autismem. Celková kapacita zařízení je 55 míst, v součastnosti má Effeta 50 klientů, rozdělených do dvou domů : Denní pobyt a Pracovní terapie.Denní pobyt se nachází na Strnadově 14, Brno – Líšeň, vedoucí pí. Helena Raichmannová, Pracovní terapie na Holzově 7, vedoucí pí. Jarmila Hajná.

Cílem celého snažení Effety je přispět k všestrannému rozvoji osobnosti člověka s mentálním postižením a pomoci rodičům a rodinám, které se o takového člověka starají.

Vychovatelé, speciální pedagogové, pracovní terapeut i dobrovolníci se snaží zajistit klientům Effety pocit bezpečí, posílit kladné sebehodnocení každého z nich a přispět k lepší socializaci do všedního každodenního života.

Výchovné a vzdělávací programy v Effetě zahrnují i jízdu na koni, plavání, vycházky do přírody a města, pobyt v senzomotorické místnosti, týdenní pobyty v přírodě a klubovou činnost. Zařízení poskytuje i svozovou službu pro klienty.

Pracovní terapii navštěvují mladí lidé s lehkým a středně těžkým stupněm postižení od 15-ti let. Pod vedením odborných vychovatelů mohou pracovat v pěti dílnách : kovodílna, dřevodílna, keramická, textilní a dílna s přírodními materiály. Cílem pracovní terapie je získání základních návyků a pracovní dovednosti. Pod vedením speciálního pedagoga mohou klienti individuální formou dokončit povinnou školní docházku.

Denní pobyt navštěvují děti a mladí lidé od šesti let věku s postižením od lehkého až po hluboký stupeň a klienti s autismem. Klienti Denního pobytu jsou zařazeni do pěti kategorií : oddělení mladých lidí s autismem, oddělení dětí s autismem, oddělení klientů s obtížemi v komunikaci, vzdělávací oddělení a oddělení výtvarné terapie.