Biskupství brněnské

Pedagogická Poema 2003

Ilustrace
12.11.2003 - 14.11.2003
Celostátní recitační soutěž 17 středních pedagogických škol s názvem „Poema 2003“ se konala ve dnech 12. – 14. listopadu v Brně.Brno: Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium se sídlem v Brně na Lerchově ulici se stala hostitelkou 36. ročníku celostátní soutěže pedagogických škol v uměleckém přednesu poezie, prózy a improvizovaného vyprávění Pedagogická Poema 2003. V hodnotící komise zasednul mezi jinými také známý brněnský herec Ladislav Lakomý.

Slavnostní zahájení soutěže s krátkým kulturním programem se uskutečnilo v kostele sv. Augustina v Masarykově čtvrti v Brně ve středu 12. listopadu v 19.00 hodin.

Za zmínku stojí, že mezi sedmnácti středními pedagogickými školami z celé republiky je brněnská Cyrilometodějská střední pedagogická škola v Brně jediná církevní.

Další informace. ředitel školy Ing. Mgr. Jiří Haičman, tel. 543 423 751.