Biskupství brněnské

Děkovná bohoslužba k 50. výročí ukončení služby v PTP

Ilustrace
31.10.2003
Děkovnou bohoslužbu k 50. výročí ukončení služby v PTP celebroval za přítomnosti bývalých příslušníků, tzv. "pétépáků", sdružených v Moravskoslezském svazu Vojenských táborů nucených prací – Pomocných technických praporů (VTNP-PTP) v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně biskup Vojtěch Cikrle v pátek 31. října v 9.00 hodin.Brno: Děkovnou bohoslužbu k 50. výročí ukončení otrockých prací ve službě PTP (1950-1954) celebroval v pátek 31. října v 9.00 hodin v katedrále na Petrově brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Bývalí příslušníci PTP se po bohoslužbě sešli k přátelské besedě v prostorách biskupství.

Členy PTP se stávali ti, které označili funkcionáři komunistického režimu za lidi "politicky nespolehlivé". Šlo o ty, kteří svým veřejným postojem demonstrovali, že hodnoty lidského života podle komunistických představ a požadavků nikdy nepřijmou, nebo to byli ti, které komunisté považovali za nepřátele marxistické společnosti pro jejich společenský původ. Pro mnohé z nich trvala vojenská služba déle než 3 roky. Již 5. září 1950 byli do tzv. lehkých PTP zařazeni duchovní, řeholníci a seminaristé, kteří údajně „neměli kladný postoj k republice a k jejímu lidově demokratickému zřízení“ a měli být politickým školením a manuální prací převychováni. Později byli povoláváni i do tzv. těžkého PTP s fáráním do dolů.