Biskupství brněnské

Zasvěcené panny se sešly v Brně

Ilustrace
18.10.2003
Celostátní setkání zasvěcených panen proběhlo v sobotu 18. října od 10.00 hodin v Brně.Brno: Ordo virginum – stav panen – patří vedle poustevníků, poustevnic a vdov k nejstarším způsobům zasvěceného života, jež byly v církvi praktikovány už v době apoštolů. Panny, které zasvěcoval místní biskup, žily dál ve svých rodinách, věnovaly se modlitbě, postu a službě potřebným. Brzy se začali poustevníci či panny sdružovat do komunit, z nichž se postupem času utvářely první řeholní řády. Po roce 1000 se už panenské zasvěcení udělovalo ženám žijícím ve světě jen ojediněle a udělovalo se jen řeholnicím některých řádů (např. kartuziánkám). II. vatikánský koncil v roce 1963 uložil upravit starobylý obřad panenského zasvěcení, který „patří k nejvzácnějším liturgickým pokladům“, pro dnešní dobu. Nový obřad byl vyhlášen vatikánskou kongregací pro bohoslužbu a svátosti 31. května 1970. Stav zasvěcených panen je zakotven v Kodexu kanonického práva kán. 604.

V České republice přijalo po roce 1990 zasvěcení k tomuto způsobu života několik desítek žen. Své zasvěcení žijí většinou uprostřed ostatních lidí ve svém občanském zaměstnání. Jejich hlavním posláním je modlitba, zvláště modlitba za diecézi, ve které žijí, a služba podle povolání a darů každé z nich.

Zasvěcené panny žijí ve většině evropských států, v Severní i Jižní Americe, na Novém Zélandu, ve východní Asii.

Bližší informace je možné najít na internetových stránkách http://www.volny.cz/organo/ov.