Biskupství brněnské

Setkání pedagogů církevních škol

Ilustrace
17.10.2003
S pedagogy brněnských církevních škol se v pátek 17. října od 19.00 hodin setkal brněnský biskup Vojtěch Cikrle.Brno: Pedagogové brněnských církevních škol a příznivci z jiných školských ústavů v Brně se v pátek 17. října setkali v Církevním studentském domově Petrinum v Brně na Veveří ulici na pravidelné duchovní obnově Přicházejí do samoty s Bohem (podle vzoru z evangelia – „...pojďte někam na opuštěné místo a odpočiňte si...“ ), aby si znovu uvědomili, že od Pána přijali pozvání ke službě mladým v církevním školství. „Uvědomujeme si, že naše služba je velká v tom, že se sami snažíme žít v živém vztahu k Bohu. Bůh se chce setkat s mladými právě skrze nás. Uvědomujeme si, že nám musí hodně důvěřovat, jestliže nám svěřuje ty, kterým Ježíš prokazoval zvláštní pozornost,“ říká kněz Josef Havelka, spirituál CSD Petrinum, iniciátor celé akce, která se časem vyvinula ze společných setkání vychovatelů Petrina nad listy Svatého otce mladým. Mottem setkání se stala slova: „Modlitba uvádí do chodu milosti tak, jako zápalka oheň.“ Mezi více než třicet účastníků zavítal také brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který bude v 19.00 hodin slavit bohoslužbu, po níž se s přítomnými sejde při přátelském sekání.