Biskupství brněnské

Pozvánka na konference sdružení CENAP

Ilustrace
10.10.2003
Občanské sdružení Centrum naděje a pomoci (CENAP) pořádá následující konference:Možnosti a hranice PPR na téma léčba neplodnosti
Termín: 10.10.2003 od 10.30 do 17 hodin
Místo konání: Konferenční sál v sídle Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno
Konference je určena pro všechny, kdo se chtějí dozvědět více o možnostech řešení neplodnosti pomocí symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství, zajímají se o průvozí zdravotní, psychické a etické problémy léčby neplodnosti. Velmi rádi se setkáme se všemi, kterým je tato problematika blízká, příp. se chtějí podělit o vlastní zkušenosti z praxe. Na Konferenci budou oznámena průběžná data a zajímavosti z probíhající studie spolehlivosti přirozeného plánování rodičovství v ČR. Cílem konference je rozšíření povědomí významu přirozeného plánování rodičovství při léčbě neplodnosti. Chtěli bychom se společně zamyslet nad zdravotními, psychologickými a etickými aspekty souvisejícími s řešením a léčbou neplodnosti.

Zdravé rodičovství na téma faktory ovlivňující zdravý vývoj dítěte
Termín: 21.11.2003 od 10 do 18 hodin
Místo konání: Konferenční sál v sídle Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno
Konference je určena všem, kdo se zabývají problematikou přípravy k porodu a výchovou k rodičovství. Cílem konference je rozšíření povědomí o kladných i negativních okolnostech z období těhotenství a porodu, které mohou mít vliv na psychický i fyzický vývoj dítěte. Chtěli bychom dát prostor ke společnému sdílení problematiky jednotlivým zainteresovaným profesím: porodnické, neonatologické, neurologické, psychologické aj.

Bližší informace a přihlášky: cenap@volny.cz.