Biskupství brněnské

Evropská federace katolického vzdělávání dospělých oslaví 40. výročí

Ilustrace
9.10.2003 - 12.10.2003
Ve dnech 9. - 12. října 2003 se v Praze sešlo na 110 katolických vzdělavatelů ze 14ti evropských zemí, aby oslavili 40. výročí své sdružující federace – Evropské federace katolického vzdělávání dospělých.Praha: Čtyřdenní konferencí, která se zabývala otázkou současného člověka ve sjednocující se Evropě a vzděláním jako prostředkem stát se schopným a vnímavým "Evropanem", oslaví Evropská federace katolického vzdělávání dospělých v Praze 40. výročí svého založení. Konference se vedle Rakušanů, Němců a Čechů účastní zástupci ze Švédska, Belgie, Nizozemí, Itálie, Švýcarska, Polska, Litvy, Slovenska, Maďarska, Chorvatska a Slovinska.

Evropská federace katolického vzdělávání vznikla před 40 lety ve Švýcarsku a sdružuje ústřední národní spolky, které v jednotlivých zemích zastřešují vzdělávání dospělých. Česká republika se jednání FEECY účastnila od počátku devadesátých let jako pozorovatel. Od roku 2000 je řádným členem FEECY a je zde zastoupena prostřednictvím Moravsko-slezské křesťanské akademie.

Sympozium pod názvem Posilovat člověka - Člověk na cestě do Evropy z pohledu celoživotního vzdělávání probíhala na dvou místech - ve Strahovském klášteře a v hotelu KRYSTAL.

Vrámci sympozia zazněly 4 stěžejní přednášky, na které navázaly diskuse v plénu i menších pracovních kroužcích.

 • Prof. Dr. Hans-Joachim Meyer - Berlin - předseda Ústředního svazu německých katolíků
  Pro blaho člověka - cíle vzdělávání v 21. století
 • Prof. Dr. Josef Dolista, ThD. - České Budějovice
  Náboženské a duchovní podněty v Evropě budoucnosti
 • Dr. Erhard Busek - Wien
  Kulturní potenciály jednotlivých částí Evropy jako východiska lidské Evropy
 • Prof. Dr. Jan Sokol - Praha - děkan Fakulty humanitních studií UK
  Posilovat člověka

Základní program doplnila prohlídka Prahy ve stopách české ale i jiných národních identit otištěných na scenérii Prahy, představení jednotlivých zúčastněných zemí - jednak vzdělávacími projekty, ale i kulinářskými specialitami, a připomínka 40 let života FEECY. Sympozium vyvrcholilo slavnostní mší svatou ve Strahovské basilice, kterou bude celebrovat P. Daniel Janáček, O.Praem.

Bližší informace na http://www.volny.cz/mska nebo tel č. 607 987 661.