Biskupství brněnské

Milosrdné sestry sv. Františka v Brně přivítaly tři nové sestry

Ilustrace
4.10.2003
Věčné sliby složily tři juniorky z řeholní komunity sester františkánek v den svátku sv. Františka z Assisi v sobotu 4. října v 10.30 hodin v brněnském kostele Svaté Rodiny.Brno: Kongregaci Milosrdných sester III. řádu svatého Františka pod ochranou Svaté Rodiny založil 15.3.1886 brněnský biskup, pozdější kardinál František Saleský Bauer. První generální představenou této kongregace, kterou můžeme najít jen na území brněnské diecéze, byla Bernardina Hošková (1849-1922).

Původním posláním sester bylo ošetřování raněných ve vojenských lazaretech a přímo na bojištích 1. světové války v Polsku, Rusku a Itálii. Dnes pracují v domovech důchodců a v nemocnicích. Stejně jako ve svých začátcích můžeme sestry najít na Grohově (dříve Sirotčí) ulici v Brně, kam se vrátily po roce 1989. Zde sídlí také Církevní střední zdravotnická škola, kterou kongregace založila v roce 1990.

S počtem 102 sester patří tato kongregace k pěti největším v České republice.