Biskupství brněnské

Pouť k Panně Marii Bolestné na Lutrštéku

Ilustrace
21.9.2003
Pouť k Panně Marii Bolestné na Lutrštéku u Němčan, farnost Slavkov u Brna se konala v neděli 21. září 2003.Mše sv. byly slaveny v 8.00, 9.00 a 10.30 h.
Svátostné požehnání ve 14.30.
Celebrant P. Mgr. Petr Hošek, farní vikář z Brna od sv. Tomáše, uděloval novokněžské požehnání.

Pouť proběhla na malém poutním místě Lutršték, zasvěceném P. Marii Bolestné. V kostele postaveném r. 1877 proběhla oprava interiéru, výmalba a nové vydláždění. Dějiny hovoří o slepci, který byl roku 1861 při pouti na Lutrštéku uzdraven. Od té doby začínají bohaté poutní dějiny tohoto místa.

V pondělí 15. září v 18.00 byla slavena poutní mše sv. po opravě interiéru na poděkování.
Svátost smíření od 17.00.