Biskupství brněnské

Pouť Panny Marie Fatimské v brněnské katedrále

Ilustrace
20.9.2003 - 4.10.2003
Ve dnech 20.9.-4.10. 2003 v rámci Středoevropských katolických dnů po českých a moravských diecézích putovala socha Panny Marie Fatimské.V Brně byla přivítána milostná socha Panny Marie z Fatimy v sobotu 21. září v 10 hodin dopoledne v zaplněné katedrále svatých Petra a Pavla radostným zpěvem fatimské hymny. Následovala mše svatá, která se nesla ve znamení modliteb středoevropských katolických dnů "Kristus naděje Evropy", neboť na tuto neděli jsme se s věřícími ostatních zemí střední Evropy spojovali v modlitbě za Slovinsko. Po poledni byl čas vyhrazený k osobní modlitbě a meditaci s možností uctění milostné sochy.

Setkání diecéze začalo v 15 hodin modlitbou růžence světla. Zasvěcení jednotlivých stavů a 5 desátků růžence vedli zástupci diecéze: děti z Církevní školy sv. Cyrila a Metoděje v Brně, mládež z Radešínské Svratky na Vysočině, rodiče ze Slavkova u Brna, senioři ze slováckého Hodonína a řeholní sestry s kněžími.

Tito zástupci také přinesli v obětním průvodu dary, mezi kterými byla dětská bible, 4 růže na znamení čtyř modliteb růžence, chléb a víno vyjadřovaly radosti a těžkosti našich rodin a růženec jako dar modlitby pro naše staré a nemocné bratry a sestry.

Ranní i odpolední bohoslužbě předsedal generální vikář diecéze, Mons. Jiří Mikulášek, který zdůraznil, že Maria je Matkou Ježíšovou, kterou nám Ježíš daroval, když visel na kříži. Maria také provází Evropu, neboť motiv 12 hvězd ve znaku Evropské unie má původ v biblickém obraze ženy s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy, ze Zjevení sv. Jana.

Závěr slavnosti jsme prožili při zásvětném světelném průvodu městem Brnem. Věřící se shromáždili při zastavení na Zelném trhu a zazpívali naši národní hymnu. Pokojný průvod byl provázen meditacemi o významu fatimského zjevení světu a zpěv lidu fatimské hymny Ave, Ave se nesl brněnskými ulicemi. Nedělní slavnosti se zúčastnilo na 4 tisíce věřících.

Putování milostné sochy vyvrcholí 4. října v Koclířově u Svitav, kde bude za účasti hostů ze zemí střední Evropy odhalen Memoriál Fatimy, zobrazující cestu trpící církve v minulém století.

Další informace: R.D. Mgr. Milan Vavro, děkan slavkovský, tel. 544 221 587.