Biskupství brněnské

Životní jubileum Mons. Ludvíka Horkého

Ilustrace
6.9.2003
Apoštolský protonotář, prelát a děkan Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, biskupský vikář Ludvík Horký se 15. září dožívá 90 let. Děkovnou bohoslužbu jubilant celebroval s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem a s členy kapituly v sobotu 6. září v 16.00 hodin v katedrále na Petrově.Brno: Ludvík Horký se narodil 15. září 1913 v Rudě, maturoval na klasickém gymnáziu v Brně a potom zde absolvoval (1934-1939) bohoslovecké učiliště.

V letech 1939-1941 působil jako kaplan v Dačicích, 1941-1946 jako kurát v Psychiatrické léčebně v Brně – Černovicích a 1946-1954 jako středoškolský profesor na gymnáziu v Břeclavi. Poté vystudoval Filozofickou fakultu brněnské Masarykovy univerzity. V letech 1954-1963 byl farářem při katedrále na Petrově, od června 1963 kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla. 1. února 1972 byl jmenován 1. prelátem a děkanem kapituly. Od smrti biskupa Karla Skoupého v únoru 1972 stál v období sedisvakance, tzn. neobsazení biskupského stolce (1972-1990) v čele brněnské diecéze jako její administrátor.

Po nástupu 13. sídelního brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho byl Ludvík Horký v dubnu 1990 jmenován biskupským vikářem a v témže roce ho Svatý otec Jan Pavel II: jmenoval apoštolským protonotářem s právem užívat titul monsignor.

Ludvík Horký je nositelem řady vyznamenání ze zahraničí, z těch posledních stojí za zmínku např. Velký zlatý kříž za zásluhy o Rakouskou republiku, kterou mu v roce 1995 propůjčil prezident Thomas Klestil, či Zlatý komturský kříž za zásluhy o dobré sousedské vztahy mezi Dolním Rakouskem a Moravou, které přijal v roce 2001 prostřednictvím hejtmana Erwina Prolla od Dolnorakouské vlády.

Při příležitosti svého významného jubilea obdržel Ludvík Horký zvláštní apoštolské požehnání také od Svatého otce Jana Pavla II.