Biskupství brněnské

Věřící brněnské diecéze putovali do Mariazell

Ilustrace
30.8.2003
Poutní bohoslužbu v Mariazell celebroval brněnský biskup Vojtěch Cikrle v sobotu 30. srpna ve 13.00 hodin.Třebíč/Mariazell: V době morové epidemie v 18. století se podařilo několika obyvatelům z Třebíče tajně proklouznout z uzavřeného města a pěšky putovali do Mariazell (Rakousko) prosit Pannu Marii o pomoc. Jejich prosby byly vyslyšeny, epidemie skončila a vděční obyvatelé Třebíče se sešli na slavnostní bohoslužbě, aby Panně Marii poděkovali. Od té doby se koncem srpna každoročně konají v Třebíči "mariazellské slavnosti" a den před jejich konáním - už od roku 1766 – putují věřící z Třebíče do Mariazell. Loni při této pouti odevzdali duchovní správě v Mariazell kopii tzv. Mariazellského obrazu, který jejich předkové v roce 1766 darovali zdejšímu kostelu jako poděkování Panně Marii za záchranu v době moru. Z neznámých příčin se obraz vrátil zpět do Třebíče, a tak jeho kopie znovu putovala na místo, kam obraz původně patřil. Na oplátku dostali Moravané kopii Mariazellské Madony, která nyní putuje v Třebíči po rodinách s možností soukromého uctění.

Program letošní pouti 30. srpna:
– křížová cesta a návštěva vodní kaple
– 13.00 mše s hlavním celebrantem biskupem Vojtěchem Cikrlem
– 18.30 svátostné požehnání v benediktinském klášteře Göttweig a prohlídka kláštera.