Biskupství brněnské

Hlavní klokotská pouť

Ilustrace
16.8.2003
Hlavní klokotská pouť se konala v sobotu 16. srpna.Program:
– svátost smíření od rána
– 8:00 mše svatá (celebruje P. Günther Ecklbauer, OMI)
– 10:00 hlavní mše svatá (celebruje Mons. Jiří Paďour, OFMCap)
– 14:00 Klokotské hodinky a svátostné požehnání
– neděle 10:00 mše sv., zpívá chrámový sbor
– neděle 15:00 děkovná adorace s požehnáním.