Biskupství brněnské

Den Brna 2003

Ilustrace
16.8.2003 - 17.8.2003
Oslavy Dne Brna 2003 proběhly pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho a primátora Statutárního města Brna Petra Duchoně o víkendu 16.-17. srpna.Brno: Letošní program zahájilo v sobotu 16.8.2003 ve 14.00 hodin v kostele sv. Jakuba rekviem s uložením ostatků Raduita de Souches (*16. 8. 1608, +6. 8. 1683), původně vojáka a důstojníka švédské armády, později důstojníka, generála a polního maršála v císařském vojsku, který se 14. 3. 1645 se stal velitelem obrany Brna. Po slavném vítězství nad Švédy 15. 8. 1645 obdržel mnohé vojenské a občanské pocty. Na základě závěti z 14. 8. 1675 byl po smrti pohřben v kostele sv. Jakuba v Brně. Náhrobek byl vybudován v roce 1722 podle návrhu Jana S. Kerkera, opraven a doplněn byl v roce 1964. Hrobka Louise Raduita de Souches byla poprvé otevřena 12. 10. 1936. Ostatky maršála byly několikrát zkoumány, naposledy v roce 1980. Hrobka v kostele sv. Jakuba byla znovu otevřena 27. 5. 2003. V den nedožitých 395. narozenin slavného velitele obrany Brna tak brněnský biskup Vojtěch Cikrle uložil jeho ostatky znovu tam, kde si vojevůdce přál odpočívat.

Program v katedrále sv. Petra a Pavla

 • Sobota 16. srpna 2003
  19.15 slavné mariánské nešpory – zpívá Svatomichalská gregoriánská schola
  slovo primátora města Brna a brněnského biskupa k oslavě Dne Brna
  koncert muziky Hradišťan s Jiřím Pavlicou
  21.15 ohňostroj na Zelném trhu
 • Neděle 17. srpna 2003
  9.00 pontifikální bohoslužba na poděkování Bohu a za šťastnou budoucnost města Brna
  hlavní celebrant Mons. Vojtěch Cikrle, brněnský biskup.
  Mší D dur, op. 86 Antonína Dvořáka bohoslužbu doprovodí Dómský smíšený sbor, Brněnský filharmonický sbor, varhany David Postránecký, řídí Petr Kolař.

Impulzem pro rozhodnutí biskupa Cikrleho založit tradici oslav města Brna byl 15. srpen 1995, kdy si moravská metropole připomínala 350. výročí ode dne, kdy malá skupinka obránců města odolala útoku obrovské přesile švédských vojsk generála Torstensona a Brno nebylo dobyto. Den Brna se slaví vždy v sobotu okolo 15. srpna, svátku Nanebevzetí Panny Marie, která je od roku 1645 uctívána jako patronka a ochránkyně města.

Další informace naleznete v rubrice Dokumenty.