Biskupství brněnské

Novokněz z Německa sloužil v Brně primiční mši

Ilustrace
19.6.2003
Matthias Thiele (1970), rodák z Hamburku, prožil v Brně a později dalších farnostech brněnské diecéze dva roky (1997-1999). Tento týden přijel do naší diecéze na návštěvu, už jako čerstvý novokněz.Matthias přišel do České republiky poprvé v roce 1993. Jako bohoslovec semináře ve Frankfurtu nad Mohanem, kam vstoupil v roce 1989 a od přátel tam se naučil slovensky, později využil příležitosti a studoval dva semestry v Praze. Češtinu se učil jako samouk a nemá velké problémy ani s naším přízvukem a dokonce ani s výslovností „ř“. Půl roku strávil také v paulánském klášteře ve Vranově u Brna a během tamního pobytu se rozhodl zůstat v České republice. Vybral si brněnskou diecézi.

Po ročním pobytu v olomouckém semináři a praxi ve farnosti v Pohořelicích na Břeclavsku přijal v červnu 1999 v katedrále na Petrově z rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení. Po něm začal sbírat první jáhenské zkušenosti ve Znojmě. Od prosince 1999 do dubna 2000 byl jáhnem v Brně-Komíně a poté se vrátil do své rodné diecéze Hamburk, kde byl 7. června vysvěcen na kněze.

Do Brna přijel 18. června večer, aby spolu s komínskými farníky poděkoval za své povolání. Primiční mši sloužil ve čtvrtek 19. června v 18.00 hodin v kostele sv. Vavřince v Komíně. 20. června dopoledne celebroval další mši v Malešovicích, ale tentokrát v německém jazyce, a potom se vrátil zpět do Německa.