Biskupství brněnské

Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého v Třebíči

Ilustrace
7.6.2003
Velikonoce končí slavností Seslání Ducha Svatého. Jsou to třetí největší křesťanské svátky v roce. V Třebíči v kostele sv. Martina se už podruhé slavila vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého, která začala v sobotu 7. června ve 20.00 hod. modlitbou slavného růžence a vyvrcholila slavnostní mší sv. ve 20.40 hod. obnovou biřmovacích závazků. Následovala celonoční adorace.V neděli v 7.00 hod modlitba ranních chval ze slavnosti Seslání Ducha Svatého.