Biskupství brněnské

Bohoslužby v poutním kostele Božího Těla ve Slavonicích v roce 2003

Ilustrace
25.5.2003
Smírná pouť
neděle 25. května v 9.30 hod.Svatodušní vigilie
sobota 7. června ve 20.00 hod.

Slavnost Těla a Krve Páně
neděle 22. června v 9.30 hod.
po mši sv. následuje adorace a svátostné požehnání

Červencová pouť
neděle 6. července v 9.30 hod.

Srpnová pouť
neděle 3. srpna v 9.30 hod.

Zářijová pouť
neděle 7. září v 9.30 hod.

Slavnost výročí posvěcení kostela
neděle 5. října v 9.30 hod.

Poutě jednotlivých farností je možné domluvit na ř. k. farním úřadu,
Nám. Míru 477, 378 81 Slavonice, tel. +420-384 493 124.

Plakátek ve formátu RTF je k dispozici zde.