Biskupství brněnské

Slavnost posvěcení brněnské katedrály

Ilustrace
21.5.2003
V den výročí posvěcení brněnské katedrály sv. Petra a Pavla, ve středu 21. května, slavil biskup Vojtěch Cikrle s Královskou stoliční kapitulou sv. Petra a Pavla slavnostní bohoslužbu v 17.30 hodin.Brno: Podle nejnovějších poznatků sahají počátky chrámu na Petrově do 70. let 12. století. V období gotiky prošel několika přestavbami. Při jedné z nich, kolem roku 1500, bylo původní zasvěcení svatému Petrovi rozšířeno na zasvěcení sv. Petrovi a Pavlovi. Během třicetileté války kostel vyhořel a jeho obnova proběhla ve dvou barokních fázích v letech 1651-52 a 1743-46. Roku 1296 byla u kostela zřízena kolegiátní kapitula a když papež Pius VI. bulou z roku 1777 potvrdil zřízení Biskupství brněnského, byl kostel sv. Petra a Pavla povýšen na katedrálu.