Biskupství brněnské

Pouť mladých do Křtin

Ilustrace
8.5.2003
Letos již po osmé se mladí věřící z Brněnska vydali s generálním vikářem Jiřím Mikuláškem 8. května na pěší pouť do Křtin.Křtiny: Od roku 1996, vždy 8. května, v den svátku Panny Marie prostřednice všech milostí, jsou skupinou ELPIS zváni mladí lidé z Brna a okolí na pěší pouť. Vychází se pokaždé z jiného místa na okraji města, aby se vždy novými cestami směřovalo bránou Moravského krasu do stejného cíle, starobylého poutního místa s chrámem Jména Panny Marie ve Křtinách. Smyslem putování mladých je možnost vzájemného poznání mezi sebou a nabídka společně se svými kněžími strávit den v přírodě vyplněný cíleným programem. Ten bývá inspirovaný mottem, které Svatý otec každoročně adresuje mladým lidem celého světa.

Program pokračoval i ve křtinském chrámu a vyvrcholil zde koncelebrovanou mší svatou v 17.00 hodin.

Účastníci pouti kromě svých osobních úmyslů vložili do této poutě i prosby k Matce Boží za náš národ a jeho politiky. S mladými poutníky se pravidelně vydává na cestu také generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek, a k radosti pořadatelů se připojují i hendikepovaní mladí lidé z Ústavu sociální péče na Kociánce. Poutní kříž - symbol putování mladým požehnal bývalý apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Giovanni Coppa.

Podrobnější informace naleznete na stránkách http://www.katolik.cz/elpis.