Biskupství brněnské

V Třebíči ukončili opravy kostela sv. Martina

Ilustrace
22.2.2003
V sobotu 22. února byly zahájeny oslavy při příležitosti zakončení oprav kostela sv. Martina setkáním s kněžími, kteří zde v uplynulých desetiletích působili.Sobota 22. února 2003
zakončení oprav – setkání farníků s kněžími, kteří zde působili, zpívá Animata Humeris.
• 9.00 hodin – mariánská pobožnost
• 10.00 hodin – mše svatá
Na závěr mše o sobě něco řekli přítomní kněží a pak následovala možnost osobního setkání.

Neděle 23. února
• 10.30 – slavná mše svatá, kterou slavil generální vikář Mons. Jiří Mikulášek, zpíval Svatomartinský chrámový sbor.

V úterý 25. února v 17.00 hodin se konal slavnostní koncert asi dvaceti účinkujících z církevní konzervatoře Kroměříž spolu s pozvanými hosty – zástupci města a památkové péče.

V neděli 2. března v 18.00 mše svatá – zavítal k nám P. Pavel Dokládal, za jehož působení se kostel začal opravovat – vytápění kostela, nové klubovny a venkovní omítky kostela.

Náklady v roce 2002 činily 1 900 000,-Kč. V roce 2003 jsou náklady 360 000,-Kč. Dluh ke konci oprav se vyšplhá asi na 750 000,- Kč.

Více informací o farnosti najdete na stránkách http://www.volny.cz/trebicmartin/.

Co nejsrdečněji zve P. Jiří Dobeš, farář