Biskupství brněnské

Den otevřených dveří na Biskupském gymnáziu v Brně

Ilustrace
29.1.2003
Biskupské gymnázium v Brně se sídlem na Barvičova ulici č. 85, které již řadu let patří mezi nejlepší gymnázia v Brně i v České repulice, pořádalo 29. ledna od 9.00 do 17.30 hodin Den otevřených dveří.Pro školní rok plánuje škola otevření dvou tříd se všeobecným zaměřením v osmiletém gmnáziu, 2-3 tříd ve čtyřletém gymnáziu se zaměřením všeobecným, přírodovědným a humanitním.

Další informace o škole lze najít na http://www.bigy.cz.