Biskupství brněnské

Vánoce v brněnské katedrále

Ilustrace
24.12.2002 - 6.1.2003
24. prosince 16.00 Mše svatá pro rodiče s dětmi
Výběr českých koled, zpívá Petrováček
řídí Dagmar Kolařová
24. prosince 24.00 Pontifikální mše svatá
V. Javora: Česká mše vánoční „Co se stalo v Betlémě“ (premiéra)
Tradiční vánoční koledy,
Dómský smíšený sbor a orchestr, řídí Petr Kolař
25. prosince Bohoslužby
7.30, 9.00
10.30
10.30 Pontifikální mše svatá
I. Reimann: Missa pastoralis in C
Dómský smíšený sbor a orchestr, řídí Petr Kolař
25. prosince 19.30 Benefiční koncert na podporu Domu léčby bolesti
s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna

Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře“
Brněnský filharmonický sbor,
Dómský smíšený sbor a orchestr, sólisté
řídí Petr Kolař
26. prosince Bohoslužby
7.30, 9.00
10.30
10.30 Latinská chorální mše svatá
Chorální ordinarium a proprium.
Svatomichalská gregoriánská schola, řídí J. Gerbrich
29. prosince Bohoslužby
7.30, 9.00
10.30
10.30 Pontifikální mše svatá
Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky
31. prosince Bohoslužby
7.30, 16.00
16.00 Pontifikální mše svatá
n
a závěr občanského roku
Dómský smíšený sbor a sólisté
řídí Petr Kolař
1. ledna Bohoslužby
7.30, 9.00
10.30
10.30 Pontifikální mše svatá
V. Javora: Česká mše vánoční „Co se stalo v Betlémě“
Dómský smíšený sbor a orchestr, řídí Petr Kolař
1. ledna 15.00 Ekumenická bohoslužba
Brněnský ekumenický sbor, řídí Luboš Raus
2. ledna 17.00 Poutní mše svatá
Ch.Gounod: Missa breve in C,
Bystrcký chrámový sbor řídí Ludmila Stichová
6. ledna Bohoslužby
7.30 17.30
17.30 Mše svatá
Schola studentů brněnských škol.
Úpravy tradičních koled, řídí Štěpán Policer