Biskupství brněnské

Pouť farností slavkovského děkanství k Roku růžence

Ilustrace
7.12.2002
Svatý Otec Jan Pavel II. vyhlásil Rok růžence. Pouť farností slavkovského děkanství k Roku růžence se konala ve farním kostele Vzkříšení Páně v Slavkově v sobotu 7. prosince 2002 v 17.00 h. Program pouti: - růženec "Tajemství světla"
- mše sv. s kázáním (P. Antonín Krasucki, OP - dominikán z Olomouce)
- adorace s přímluvami

Úmysl pouti:
- za požehnání pro naše rodiny
- za kněžská a řeholní povolání
- za mír ve světě