Biskupství brněnské

Diecézní charita Brno má nového prezidenta

Ilustrace
1.12.2002
Brněnský biskup Vojtěch Cikrle jmenoval k 1. prosinci nového prezidenta Diecézní charity Brno.Brno: V pořadí druhým prezidentem Diecézní charity Brno v jejím obnoveném působení po roce 1989 se po prelátovi Ludvíku Horkém stává Josef Zouhar, děkan v Hodoníně.

Josef Zouhar se narodil 8. října 1943 v Senetářově (okr. Blansko), kněžské svěcení přijal jako jediný kandidát brněnské diecéze 23.června 1968 z rukou biskupa Karla Skoupého den po jeho návratu z 18leté internace. Jako kaplan potom působil ve farnostech Jedovnice a Moravská Nová Ves. V roce 1973 se stal farářem ve Ždánicích a v Lovčicích, od srpna 1989 farářem v Hodoníně. V roce 1990 byl jmenován děkanem hodonínským. Je členem Kněžské rady brněnské diecéze.