Biskupství brněnské

1. Moravsko-slezské akademické dny

Ilustrace
8.11.2002 - 10.11.2002
Moravsko-slezská křesťanská akademie a Biskupství brněnské pořádaly ve dnech8. - 10. listopadu na Velehradě 1. Moravsko-slezské akademické dny.Brno/Velehrad: Tématem 1. Moravsko-slezských akademických dnů, které proběhnou v listopadu na Velehradě bylo "Tradice naší země tváří v tvář Evropské unii" s podtitulem Cyril a Metoděj, spolupatroni Evropy, našiprůvodci.

Program:

 • Pátek 8. 11.
  15.00 hodin - zahájení, brněnský biskup VojtěchCikrle.
  16.00 hodin - Prof. Dr. Pavel Ambros: „Cyrilometodějská čicyrilometodějeké tradice? Protiklad a jednota kultury, dějin, teologie aspirituality v kontextu jednotné Evropy“
 • Sobota 9. 11.
  8.00 hodin Prof. Dr. Josef Dolista: Universalita církve - dvoutisíciletá zkušenosts překračováním hranic
  10.30 hodin Georg Duchs: Katolické církevní orgány v rámci Evropské unie-jejichstruktura a poslání
  14.00 Historie, orgány, struktura, poslání a cíle Evropské unie
 • Neděle 10. 11.
  8.00 slavnostní bohoslužba
  10.00 panelová diskuse se zástupci církevního, politického i akademickéhosvěta
  12.00 závěr konference

Další informace: MSKA, tel. 545 223 159.

1. Moravsko-slezské akademické dny se konaly za podpory Biskupství brněnského a Ministerstva kultury ČR.