Biskupství brněnské

Sympozium Porta coeli restaurata 2000-2002

Ilustrace
7.11.2002 - 9.11.2002
Pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho proběhlo 7. - 9. listopadu v Brně a v Předklášteří u Tišnova mezinárodní odborné sympozium Porta coeli restaurata 2000-2002.Brno/Předklášteří: u Tišnova: V letech 2000-2002 probíhala náročná rekonstrukce hlavního portálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří u Tišnova. Cisterciácký klášter, do jehož komplexu Porta coeli patří, pochází z roku 1233 a je jednou z nejvýznamnějších památek nejen brněnské diecéze.

Ve dnech 7.-9. listopadu se do Brna a Předklášteří u Tišnova sjeli naši i zahraniční odborníci z nejrůznějších oblastí, aby si v několika tématických blocích předali zkušenosti z realizace tohoto díla.

Hlavní témata:

  • Průzkumy-technologie-restaurování
  • Porta coeli - evropské souvislosti
  • Porta coeli - pohled českého dějepisu umění

Sympozium, které se konalo s finančním příspěvkem nadace World Monuments Fund v New Yorku podpořené nadací Samuela H. Kresse zahájil na Biskupství brněnském ve čtvrtek 7. listopadu v 10.00 hodin biskup Vojtěch Cikrle.

Podrobný program a další informace (formát PDF).