Biskupství brněnské

Seminář Jezuité kdysi a dnes

Ilustrace
18.10.2002 - 19.10.2002
Druhý ročník semináře Jezuité kdysi a dnes pořádalo ve dnech 18. - 19. října město Telč.Při příležitosti 350. výročí stavby jezuitské koleje v Telči (1651-1655) uspořádalo Město Telč tématický seminář a letos na něj navázalo druhým ročníkem, který byl věnovaný misiím.

Program semináře Jezuité kdysi a dnes:

 • Pátek 18. října
  17.00 zahájení - starosta města Telče Václav Jehlička
  provinciál jezuitů v ČR P.Vojtěch Suchý, SJ
  17.30 Dnešní misijní poslání jezuitského řádu a mezináboženský dialog (P. Pavel Ambros, SJ)
  18.45 večeře
  19.30 Jezuité v misiích dnes - Japonsko 1952-1999 (P. Ludvík Armbruster, SJ)
  21.00 film Misie

 • Sobota 19. října
  7.30 bohoslužba v kostele Jména Ježíš
  9.30 Jezuité v Telči v zrcadle "litterae annuae" - osoby, události, dokumenty (P.Josef Koláček, SJ)
  11.00 Jezuitské misie v českých zemích v 1. polovině 18. stol. (Dr. Martin Svatoš)