Biskupství brněnské

Bioetická konference Začátek a konec lidského života

Ilustrace
18.10.2002 - 19.10.2002
Ve dnech 18. až 19. října 2002 se v Brně uskutečnila bioetická konference s mezinárodní účastí Začátek a konec lidského života, kterou pořádalo Biskupství brněnské, Vysokoškolské katolické hnutí v Brně, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Kolegium katolických lékařů, Bioetické centrum Hippokrates, Společnost lékařské etiky ČLS JEP, ve spolupráci s dalšími institucemi.Podrobnější informace včetně programu konference jsou k dispozici ve formátu RTF a PDF.

Pro zájemce o problematiku bioetiky vychází čtvrtletník Scripta bioethica – podrobnosti zde.