Biskupství brněnské

V Brně byl zahájen teologický kurz

Ilustrace
12.10.2002
První ročník Teologického kurzu byl slavnostní bohoslužbou celebrovanou biskupem Vojtěchem Cikrlem zahájen v sobotu 12. října v 8.30 hodin v Brně v aule Biskupského gymnázia.Dosavadní katechetický kurz, který v Brně probíhal každoročně uplynulých dvanáct let, je od školního roku 2002/2003 přeměněn na Teologický. Na něj v dalším školním roce naváže kurz Katecheta. Teologický kurz obsahuje základní teologické obory jako věrouka, biblistika, morálka, liturgika, pastorální teologie a církevní právo. Kurz Katecheta bude zaměřen více prakticky, a to na obory jako jsou katechetika, pedagogika, psychologie, didaktika. Tato změna vychází vstříc těm, kteří chtějí získat vzdělání jen pro svou vlastní potřebu (stačí jim absolvování prvního roku, tj. teologického kurzu), tak těm, kteří chtějí v budoucnu sloužit jako katecheté (těm je určena důkladnější průpravu v kurzu Katecheta).

Od roku 1990 prošlo brněnskými katechetickými kurzy téměř 2700 zájemců, do letošního je přihlášeno více než 140 účastníků.

Katechetické centrum v Brně nezapomíná na katechety ani po absolvování kurzu a připravuje pro ně také následná formační setkávání. Pro tento školní rok se stalo hlavním tématem Desatero. Připravena je řada zajímavých přednášek, která Desatero reflektují z různých úhlů.
Např.:

  • Desatero - biblický pohled (Mgr.. Jan Pacner)
  • Desatero a úcta k lidskému životu (křesťanský pohled na bioetiku)
    (Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc.,)
  • Magie, okultizmus a další praktiky odporující Desateru
    (P. ThLic. Pavel Havlát, O.M.)
  • Náměty k Desateru v katechezi dětí a mládeže
    (Mgr.Pavel Kafka).