Biskupství brněnské

5. října se rozbíhá kurz pro spolupracovníky ve farnosti

Ilustrace
5.10.2002
Více než 70 zájemců z Brna a nejbližšího okolí se sešlo v sobotu 5. října na brněnském biskupství, aby za přítomnosti biskupa Vojtěcha Cikrleho zahájili Kurz pro spolupracovníky ve farnosti. Kurz je určen pro laiky, kteří ve farnostech z pověření duchovního správce mimořádně podávají svaté přijímání či přinášejí eucharistii nemocným, pro ty, kteří jsou pověřeni vedením modlitby breviáře, růžence, májové pobožnosti, nebo jsou zaměstnáni ve farní administrativě. Snahou je upevnění základů křesťanské víry a prohloubení znalostí v oblastech spojených s danou službou ve farnosti - práce s Božím slovem, liturgie, různé formy společné modlitby, základy mezilidské komunikace apod.V Brně bude kurz probíhat od října do ledna, další je plánovaný do Znojma v období února až května příštího roku. Lektory jsou kněží brněnské diecéze, kteří využijí znalostí v daném oboru a svých zkušeností z praxe. V budoucnu se kurz rozběhne i v odlehlejších přirozených centrech brněnské diecéze, např. v Hodoníně, Blansku, Jihlavě, Třebíči a Velkém Meziříčí.

Další informace je možné získat u správců farností nebo na Pastoračním středisku Biskupství brněnského, tel. 543 235 030.