Biskupství brněnské

V Šošůvce byla požehnána nová kaple

Ilustrace
29.9.2002
Novou kapli v Šošůvce (farnost Sloup v Moravském krasu), která je zasvěcena dvěma českým světcům, sv. Václavovi a sv. Anežce, požehnal během slavnostní bohoslužby v neděli 29. září v 10.00 hodin generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek. Slavnosti předcházela novéna ke sv. Václavovi, jehož ostatky jsou v kapli uchovány.Kaple v Šošůvce je již čtvrtou sakrální novostabou, která byla v brněnské diecézi letos dokončena a posvěcena.