Biskupství brněnské

750. výročí založení cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou

Ilustrace
29.8.2002 - 5.9.2002
Oslavy 750. výročí založení žďárského cisterciáckého kláštera proběhly ve Žďáru nad Sázavou od 29. srpna do 5. září.Město Žďár nad Sázavou pořádalo ve spolupráci s Biskupstvím brněnským, Státním památkovým ústavem v Brně a dalšími institucemi ve dnech 29. srpna až 5. září řadu akcí, kterými připomněl význam cisterciáckého kláštera založeného roku 1252.

Z programu:
Čtvrtek 29. 8. 2002

19:30 Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Cronica Domus Sarensis
čtení nejstarší kroniky kláštera v podání Alfréda Strejčka

Sobota 31. 8. 2002

10:00 Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Slavná mše svatá
Mše věnovaná památce cisterciáckých mnichů žďárského kláštera bude sloužena za účasti pražského světícího biskupa Mons. Karla Herbsta, generálního vikáře Biskupství brněnského Mons. Jiřího Mikuláška a členů českých církevních řádů.

15:00 Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
koncert pěveckého sboru Schola Gregoriana Pragensis

Neděle 1. 9. 2002

10:00 Náměstí Republiky
Historický průvod městem
Historický průvod, ve kterém se představí významné osobnosti žďárské minulosti, členové šermířských a divadelních společností a žďárských dobrovolných organizací.

Úterý 3. 9. 2002

9:00 Sály Zámku Dr.Kinského
Mezinárodní setkání historiků
V celodenním programu přednesou svoje příspěvky významní odborníci z českých a francouzských akademických institucí a ústavů.

19:00 Poutní kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Výklad ikonografie poutního kostela doplněný varhanními improvizacemi.

Podrobný program a další informace na http://www.zamekzdar.cz