Biskupství brněnské

Pozvání otce biskupa Vojtěcha na 3. celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou

Ilustrace
13.8.2002 - 18.8.2002
Milí mladí přátelé,potkávám se s vámi na předvelikonočních setkáváních v katedrále, na pěších poutích - loni to bylo z Babic do Kostelního Vydří i poutích pro skauty, poznáváme se na fórech mládeže i při biřmování ve vašich farnostech. Rád na všechny naše společně prožité chvíle vzpomínám a děkuji za dopisy, které jste mi poslali po mé letošní výzvě na Květnou sobotu v brněnské katedrále.

Možná nejsem sám, kdo si v živé paměti uchovává hlukoké chvíle prožité v horkém Římě na světovém setkání mládeže se Svatým otcem v Jubilejním roce 2000. A protože už uběhly dva roky, je před námi další, tentokrát již XVII. světový den mládeže s Janem Pavlem II. , a to v kanadském Torontu. Ale protože se za oceán může vypravit jen malá skupinka vašich zástupců, rád bych vás pozval na 3. celostátní setkání mládeže, kterým se aspoň na dálku připojíme k mladým lidem na celém světě. Setkání se uskuteční v naší diecézi, a to od 13. do 18. srpna ve Žďáru nad Sázavou. Věřím, že jako v Římě a jako kdekoliv předtím, budou pro nás tyto dny příležitostí prožít společenství víry, naděje a lásky s živým a milujícím Bohem uprostřed nás.

Těším se na setkání s vámi a všem vám ze srdce žehnám.
Vás biskup Vojtěch

Informace a přihlášky:
Diecézní centrum mládeže
Petrov 5
602 00 Brno, tel. 05-4323 5030
e-mail: dcm.brno@biskupstvi.cz
http://www.signaly.cz