Biskupství brněnské

Sbírkové konto České katolické charity

Ilustrace
12.8.2002
Sbírkové konto, na kterém shromažďuje prostředky Sdružení Česká katolická charita pro oběti povodní zní:369-369369369/0800 u České spořitelny, a.s., Praha 1, variabilní symbol 906

Upozorňujeme, že při platbě složenkou je třeba číslo účtu uvádět ve tvaru:
3690369369369/0800, variabilní symbol 906.

Konto bylo vyhlášeno v pondělí 12. srpna.
Jan Oulík, tiskové oddělení Sdružení Česká katolická charita