Biskupství brněnské

Primiční mše trapistů v Troubsku

Ilustrace
3.8.2002
Troubsko u Brna: Bratři Jiří a Jeremiáš Kubovi z Ostopovic, kteří letos 29. června přijali v trapistickém klášteře Sept Fons ve Francii kněžské svěcení, slavili v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve své rodné farnosti Troubsko v sobotu 3. srpna v 15.00 hodin primiční mši.Jiří Kuba (1968) odešel do kláštera trapistů v Sept Fons v roce 1991 jako historicky první kandidát z Československa. O rok později jej následoval rodný bratr Petr (1973) - dnes řeholním jménem Jeremiáš. Třetím uchazečem z naší vlasti byl v roce 1992 tehdejší generální vikář brněnské diecéze Karel (dnes bratr Martin) Satoria. Ve francouzské komunitě trapistů žije v současné době 15 řeholníků z Moravy a z Čech, z nichž někteří budou za pár týdnů členy společenství nově vybudovaného trapistického kláštera v Nových Dvorech (plzeňská diecéze).

Nyní se cesty obou bratrů rozdělí: Jiří Kuba zůstane v ČR, protože je pověřený dozorem při stavebních úpravách jejich kláštera v Nových Dvorech, Jeremiáš se vrací do Francie, kde byl jmenován do funkce převora v domovském klášteře Sept Fons.

Farnost v Troubsku, kterou tvoří Troubsko, Ostopovice a Bosonohy, je pozoruhodná (možná nejen v rámci brněnské diecéze) množstvím duchovních povolání ke kněžskému i řeholnímu životu. Z Bosonoh pochází např. současný brněnský biskup Vojtěch Cikrle a jeho bratr Karel, kněz ve farnosti Brno-Komárov, kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla Jan Kabeláč a také bývalý sekterář brněnského biskupa Vladimír Langer a z troubské farnosti pochází i další 4 kněží působící dnes v duchovní správě brněnské diecéze. Na kněžství se na studiích v Římě připravuje další zdejší rodák Jindřich Čoupek a v historii farnosti je možné vysledovat další a další ...

Za zmínku stojí také skutečnost, že rovněž historicky první členka trapistického společenství, tentokrát ženské větve ve Vitorchianu v Itálii, Magdalena Kiliánová (1964), která je v klášteře také už víc jak deset let a z naší vlasti má dnes řadu následovnic, je také rodačkou z Bosonoh.