Biskupství brněnské

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje v brněnské diecézi

Ilustrace
5.7.2002
Kromě poutních bohoslužeb na Velehradě byli svatí Cyril a Metoděj připomenuti na řadě dalších míst v naší vlasti. Jen v brněnské diceézi to bylo v 56 kostelích a kaplích.Pontifikální bohoslužbu v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích celebroval 5. července v 8 hodin novoříšský opat Marián Rudolf Kosík. Základní kámen židenického kostela, který je ve správě řádu premonstrátů, byl posvěcen 28.10.1928 a jeho průčelí zdobí pískovcový reliéf slovanských věrozvěstů.

Bohoslužby v brněnské katedrále v 9.00 a 17.30 hodin v den slavnosti sv. Cyrila a Metoděje ukončila papežská i státní hymna. Slovanští věrozvěsti, svatí Cyril a Metoděj, patří ke spolupatronům katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Jejich sousoší zdobí první boční oltář tohoto chrámu. V pátek 5.7. měli věřící možnost uctít ostatky sv. Cyrila, které katedrála uchovává.