Biskupství brněnské

Sbírka na bohoslovce

Ilustrace
23.6.2002
V neděli 23. června se uskutečnila ve všech kostelích naší diecéze sbírka na bohoslovce. V současné době má brněnská diecéze celkem 42 bohoslovců v Teologickém konviktu v Litoměřicích, na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Římské papežské koleji sv. Jana Nepomuckého v Římě.