Biskupství brněnské

Čtvrtá konference Nestátních neziskových organizací

Ilustrace
18.6.2002
V úterý 18. června od 14,00 do 18,00 hodin proběhla v aule Masarykovy univerzity na ul. Vinařské Regionální konference Nestátních neziskových organizací (NNO) Jihomoravského kraje, záštitu nad konferencí převzal hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek.Tématem setkání bylo další prohlubování vzájemné partnerské spolupráce mezi nestátními organizacemi a jejich společný postoj v procesech zapojování České republiky do Evropské unie, jejich zapojení do rozvíjející se regionální politiky a stanovení společného postupu v krajských orgánech. Na tomto setkání se také hodnotilo dosavadní působení zvolených zástupců nestátních organizací pro komise Rady JmK a jejich činnost v pracovních skupinách Programu rozvoje JmK. Proběhly také volby zástupce NNO JmK do Rady vlády pro NNO, která je poradním orgánem vlády pro obecné otázky neziskového sektoru. Jejím úkolem bylo mimo jiné rozdělit finanční prostředky pro Nadační investiční fond a iniciovat opatření k dostupnosti informací o politice státu vůči NNO. Její budoucnost je především v řešení nové situace EU - vláda - kraje ve vztahu k NNO.

Regionální konference byla velkou příležitostí pro setkání nestátních neziskových organizací Brněnského kraje a navázání vzájemných kontaktů stejně zaměřených organizací. Smyslem bylo také vytvoření mezioborové spolupráce NNO a podpora a koordinace projektů žádajících prostředky ze strukturálních fondů EU.