Biskupství brněnské

Slavnost Těla a Krve Páně v Brně

Ilustrace
2.6.2002
V Brně se stalo tradicí, že průvod s Nejsvětější svátostí prochází moravskou metropolí v neděli po slavnosti Božího Těla. Slavnostní průvod, který v neděli 2. června vedl generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek, vyšel z kostela sv. Janů na Minoritské ulici po mši, která začala v 15.30 hodin. Průvod prošel středem města k děkanskému kostelu sv. Jakuba, kde bylo věřícím uděleno slavnostní požehnání.