Biskupství brněnské

Dům na půli cesty

Ilustrace
15.5.2002
Ve středu 15. května v 10.00 hodin požehnal brněnský biskup Vojtěch Cikrle ve Velkém Dvoře u Pohořelic Dům na půli cesty.Součástí slavnostního otevření Domu na půli cesty, které proběhlo pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka a primátora města Brna Petra Duchoně, byla promluva předsedy Sdružení pěstounských rodin Miroslava Opatřila, prohlídka objektu a kulturní vystoupení zástupců pěstounských rodin. Celé akci byla přítomna také Česká televize, která natočila třicetiminutový dokument pro cyklus "Co je doma?" a reportáž pro Křesťanský magazín z Brna.

Co je Dům na půli cesty?
Jedna z významných aktivit Sdružení pěstounských rodin. Jedná se o chráněné bydlení, ekofarmu a dílny pro děti odcházející v 18 letech z dětských domovů. Dům je určen ale i těm, kteří se ocitnou v krizi. Objekt jim poskytne ubytování, práci a povede je k tomu, aby se o sebe sami postarali a stali se ekonomicky nezávislými.

Vedle odborných pracovníků (psycholog, sociální pracovníci) zde budou s klienty pracovat i laicí a jáhni. Každý obyvatel bude mít „svého“ průvodce-důvěrníka, který ho bude učit a vést jeho jednání s institucemi a právnickými či fyzickými osobami.

Další informace: Sdružení pěstounských rodin, tel. 05-4324 9141.