Biskupství brněnské

Biřmování ve Vídni

Ilustrace
21.4.2002
V neděli 21. dubna 2002při slavnostní bohoslužbě v 10.00 udělil brněnský biskup Vojtěch Cikrle svátost biřmování 16 věřícím ve vídeňském kostele Nejsvětějšího Vykupitele. Už řadu let zde působí salesiánský kněz Jan Horák, kterýslouží českým katolikům ve Vídni.