Biskupství brněnské

Prezentace knihy Nové kostely a kaple z konce 20. století v ČR

Ilustrace
17.4.2002
Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří pořádá ve středu 17. dubna v 17.00 hodin v literární kavárně knihkupectví Academia (Masarykova třída) v Brně prezentaci knihy Nové kostely a kaple z konce 20. století v České republice. Na vzniku publikace se pod vedením Prof. Ing. Jiřího Vaverky, DrSc. autorsky podíleli např.Dr. Karel Rechlík, arch.Zdeněk Bureš, arch. Dušan Riedl, a další.Na prezentaci vystoupí s proslovem děkan Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně Doc. Ing. Josef Chybík, CSc., rektor Vysokého učení technického v Brně Prof. Ing. RNDr. Jan Vrbka, DrSc. a z kunsthistorického hlediska o knize pojedná PhDr. Bohumil Samek. O jednotlivých kapitolách pak promluví sami autoři publikace.
V kulturní části se několika hudebními vstupy představí Petr Fiala se svými přáteli.